Електронска сметка подразбира вашата месечна сметка/фактура да не ја добивате испечатена на вашата домашна адреса туку електронски на вашата e-mail адреса. Со овој современ начин на соработка и комуникација, Вие заштедувате а воедно и ја зачувуваме животната средина.

ФОРМУЛАР ЗА Е-СМЕТКА

Со ова се сложувам месечната сметка/фактура да ја добивам на горенаведената e-mail адреса.