ПАКЕТИ

Пакетите се направени со цел да ги задоволат потребите на повеќе категории на корисници и вклучуваат неограничени разговори во мрежата на НЕОТЕЛ и најниски месечни претплати.